Vergoedingen

Klik hieronder voor meer informatie

Volledige Prothese
Voor een volledige prothese (zonder implantaten) krijgt u 75% vergoed vanuit de basisverzekering; 25% betaalt u zelf. Voor reparaties en rebasingen (het opvullen) van de volledige prothese ontvangt u 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. Let op: Indien u nog niet door uw eigen zorgbijdrage bent gegaan, wordt dit hiermee verrekend.

Reparaties
Reparaties en rebasingen, van een prothese die gemaakt is op een kaak waar geen eigen tanden of kiezen meer zitten, wordt 90% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een partiële gebitsprothese en frameprothese (gedeeltelijke prothese) komen de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Rebasing
Rebasing is het aanbrengen van een nieuwe laag kunststof in uw huidige gebitsprothese waardoor deze beter past. De basisverzekering vergoedt 90% voor het rebasen van uw volledige gebitsprothese boven en/of onder. De vergoeding voor het rebasen van de partiële gebitsprothese of frameprothese komt uit de aanvullende verzekering. Bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Partiële gebits -en- frameprothese
Een prothese gemaakt op een kaak waarin nog eigen tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt u gedeeltelijk indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij raden u aan in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Implantaat-gedragen prothese
Voor een bovengebit op implantaten wordt 92% van de kosten vergoed, met een eigen bijdrage van 8%.* Voor een ondergebit op implantaten wordt 90% vergoed, met een eigen bijdrage van 10%.* Voor een ondergebit op implantaten met een volledige bovenprothese zonder implantaten wordt 83% vergoed, met een eigen bijdrage van 17%.* Voor reparaties en rebasingen (het opvullen) van uw volledige prothese op implantaten wordt 90% vergoed, met een eigen bijdrage van 10%.* *Indien u nog niet door uw eigen zorgbijdragen bent gegaan, wordt dit hiermee verrekend.

Eigen risico
Het wettelijke eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Dit betreft dus de volledige prothese maar ook de reparaties en rebasingen. Tijdens een adviesgespek of eerste afspraak zult u een begroting meekrijgen, zodat u precies kunt zien wat de kosten zijn voor uw prothese. Wij raden u aan om in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar welke vergoeding van toepassing is op uw situatie.