Missie en visie

Onze missie en visie geven inzicht in wat wij in de praktijk willen betekenen voor onze cliënten.

Met een stralende gebitsprothese het leven van mensen leuker en aangenamer te maken. Wij zijn een ambitieuze Tandprothetische praktijk die streeft naar de meest kwalitatieve en persoonlijke zorg op het gebied van alle uitneembare gebitsprotheses. Dit vertaalt zich in het leveren van hoogwaardige gebitsprotheses, waarbij we letten op esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid. Om dit te kunnen bereiken, gebruiken we onze deskundigheid en staan uiteraard de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Onze praktijk voert een beleid, waarbij de cliënt gelijkwaardig en professioneel wordt behandeld en waar wij de nodige tijd voor de cliënt nemen. Het doel van onze praktijk is het streven naar een zeer goed en tevreden gevoel bij de cliënt over zijn of haar gebitsprothese.

Onze normen en waarden

 • Wij stellen uw wens centraal
 • Wij werken met een betrokken en enthousiast team
 • Wij hebben plezier in ons werk en in de omgang met onze cliënten
 • Wij maken beloftes waar
 • Kennis up-to-date houden (alle medewerkers)
 • Praktijkorganisatie steeds verder optimaliseren
 • Optimaliseren van de protocollen

Visie

Wij willen dat cliënten zich thuis voelen in onze praktijk. Dit uit zich in de warme sfeer in onze praktijk, een gevoel van 'welkom'. Wij willen een relatie creëren, waarin mensen vragen durven te stellen en discussies willen voeren. Door voor iedere cliënt uitgebreid de tijd te nemen en een goede uitleg te geven over wat wij waarom doen.

Wij willen geen product leveren dat onbruikbaar en onverantwoord is in technisch of esthetisch opzicht. Integendeel, het moet vanuit elke invalshoek een prachtig product zijn. Een werkstuk waarmee cliënten blij de deur uitgaan en dit doorvertellen aan hun vrienden, kennissen en familie. Het uitoefenen van dit schitterende vak is zeer inspirerend voor ons, waarbij de nauwe relatie tussen mens en werk centraal staat.

In de huidige tandprothetische markt zijn er continu nieuwe ontwikkelingen. We realiseren dit onder meer door ons assortiment voortdurend uit te breiden met innovatieve producten van hoge kwaliteit. Wij zien de toekomst als digitalisering van de gebitsprothese. De gebitsprothese komt niet alleen goed tot zijn recht door de (nieuwste) technische ontwikkelingen, maar juist ook door onze kennis, inzicht, creativiteit, gevoel en het begrijpen van onze cliënten.

In de toekomst zien wij een nog sterkere binding met tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en implantologen. Hierdoor is er meer intercollegiaal overleg, waardoor het proces voor cliënten en voor ons nog makkelijker en duidelijker verloopt.

Onze onderneming heeft als doelstelling ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak:

 • Na- en bijscholing
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bijwonen van congressen en beurzen
 • Waar nodig uitbreiding van het zorgaanbod
 • Met het oog op de toekomst denken wij aan meer diciplines in de praktijk.