Koszty i refundacje

Protezy całkowite

Są one niezbędne, gdy nie mają Państwo już własnych zębów. Ubezpieczenie podstawowe zwróci Państwu 75% kosztów całego zestawu protezy. Państwa wkład wynosi 25% kosztów. Jeśli mają Pańswto dodatkowe ubezpieczenie, wtedy mogą otrzymać pełny lub częściowy zwrot wkładu własnego. Za protezy zatrzaskowe ubezpieczalnia zwraca z ubezpieczenia podstawowego, do tego dochodzi koszt własny 125€ za górną lub dolną część szczęki.


Naprawa

Naprawy i dopełnienia do protezy dla bezzębnej szczęki będą w pełni refundowane przez ubezpieczenie podstawowe. Zwrot do protez całkowitych lub protez częściowych jest pokrywany z  ubezpieczenia dodatkowego. Gdy mają Państwo wątpliwości, proszę skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.


Wypełnianie

Wypełnieniem jest nakładanie nowej warstwy tworzywa sztucznego wewnątrz bierzącej protezy, aby ją lepiej dopsować. Podstawowe ubezpieczenia płaci 100% za wypełnienie pełnej protezy górnej i/ lub dolnej. Opłata za wypełnienie częściowej protezy lub szkieletowej protezy pochodzi z dodatkowego ubezpieczenia. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z ubezpieczycielem.


Częściowa proteza i szkieletowa proteza

Twoje podstawowe ubezpieczenie nie rekompensuje protez na szczęki, które nadal zawierają zęby. Twoje ubezpeczenie zwróci Państwu koszty, jeśli mają Państwo ubezpieczenie dodatkowe. Radzimy sprawdzić przepisy Państwa ubezpieczenia lub skontaktować się z ubezpieczycielem.


Ryzyko własne (Eigen risico)

Do ubezpieczenia podstawowego należy również ryzyko własne (Eiger risico). Oznacza to, że pierwszą część kosztów ponosi sam pacjent. Ryzyko własne w roku 2013 wynosi 360€ przez rok kalendarzowy. Obejmuje ono także protezy jak i również naprawę i wypełnienie. 
Podczas pierwszej konsultacji lub wizyty otrzymają Państwo kosztorys, dzięki któremu mogą zobaczyć jakie będą koszty związane z protezą. Radzimy sprawdzić umowę polisy ubezpieczeniowej lub skontaktować się z ubezpieczycielem w celu ustalenia swoich uprawnień do refundacji.