Kunstgebit vergoedingen, tarieven en prijzen

Volledige prothese *

Wanneer uw kaak geen eigen tanden en kiezen bevat. De basisverzekering voorziet u een vergoeding van 75% voor de kosten van een volledig kunstgebit. Uw eigen bijdrage is 25%. Indien u een aanvullende verzekering heeft krijgt u ook nog een gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage. Een klikgebit wordt deels vergoed vanuit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage varieert van 8%, 10% tot 17%.  

 

 

Reparaties *

Reparaties en rebasingen, van een prothese die gemaakt is op een kaak waar geen eigen tanden of kiezen meer zitten, wordt 90% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een partiële gebitsprothese en frameprothese (gedeeltelijke prothese) komen de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

 

Rebasing *

Rebasing is het aanbrengen van een nieuwe laag kunststof in uw huidige gebitsprothese waardoor deze beter past. De basisverzekering vergoedt 90% voor het rebasen van uw volledige gebitsprothese boven en/of onder. De vergoeding voor het rebasen van de partiële gebitsprothese of frameprothese komt uit de aanvullende verzekering. Bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekeraar.  

 

 

 

Partiële gebitsprothese en Frameprothese (gedeeltelijke prothese) 

Een prothese gemaakt op een kaak waarin nog eigen tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt u gedeeltelijk indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij raden u aan in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

 

Eigen risico *

Het wettelijke eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Dit betreft dus de volledige prothese maar ook de reparaties en rebasingen. Tijdens een adviesgespek of eerste afspraak zult u een begroting meekrijgen, zodat u precies kunt zien wat de kosten zijn voor uw prothese. Wij raden u aan om in uw polisvoorwaarden te kijken of  contact op te nemen met uw zorgverzekeraar welke vergoeding van toepassing is op uw situatie.